İyi Bir Girişim Fikrini Değerlendirmenin 4 Yolu

Her başarılı girişim mutlaka bir fikirle başlıyor. Fikir sadece “böyle bir şey olsa ne güzel olurdu” diyerek bir girişime dönmüyor. Fikri, bir girişime çevirebilmek için potansiyel kullanıcılarınızın yaşadığı önemli bir acıyı bulmanız gerekiyor.
PeKİ iyi bir fikri oluşturmak için öncellikle hangi faktörleri dikkate almak gerekiyor bu faktörlerin anlamları nelerdir? Fikrinizi hem kendi içinizde hem çevrenizdeki arkadaşlarınızla hem de uzmanlarla değerlendirebilmeniz için 4 önemli faktörden kısaca bahsetmek istiyorum:
1) Yenilikçi Yaklaşım :
Yenilikçi yaklaşım ya da yenilikçi ürün/hizmet aslında oldukça soyut kavramlar. Ancak burada bahsedilen kesinlikle başka bir yerde olmayan bir ürün ya da bir icat değil. Daha çok bir soruna farklı bir çözümle yaklaşmak olabilir. Bu çözüm;

– Yeni olabilir

– Var olan bir çözüme yeni bir ek olabilir

– Var olan bir çözüm için yeni bir iş modeli olabilir.

– Var olan bir durumu daha iyi yapan bir süreç olabilir

Eğer bir girişime dönecek bir fikirden bahsediyorsak bu yeniliğin insanlar tarafından kullanılabilecek bir şey olması gerekiyor. Yani onlar bu çözümü kullanırken utanmamalı, sıkılmamalı, saklamamalı ve kullanmak için ekstra bir kaynak harcamaması gerekiyor. Ekstra bir kaynak kullanıyorsa bile çözümün bu kaynağın çok üzerinde fayda sağlaması gerekiyor.

2) Fikrin Hayata geçirilebilirliği :
Burada beklenen projenin hayata geçmesi için dış bağımlılıklarının mümkün olduğunca düşük olmasıdır. Burada ki dış bağlımlılık diğer ülkelere bağımlılık değildir.Örnek olarak otobüs duraklarına görme engelliler için bir aparat düşünüyorsanız bunun için mutlaka belediye ile bağlantılı olmanız gerekmektedir. Buradaki bağımlılık bir kamu kuruluşunadır. Eğer belediye ya da belediyeler bunu kabul etmese projenin hayata geçmesi çok zor olacaktır.  Başka bir örnekte insanların soğuktan etkilenmesini engelleyecek ve vücuda sıkılacak bir krem ya da sprey olabilir. Öncellikle sağlık bakanlığından ya da benzeri kuruluşlardan izin almak gerekebilir. Bununla birlikte böyle bir ürünün test edilmesi ve akredite edilmesi uzun sürebilir. Ayrıca test etmek için ayrı ekipman ve uzman gerekmektedir. Burada yine kurumlara bağımlılık ve teknolojik bağımlılık söz konusudur. Bu projenin gerçekleştirilme riskini arttırmaktadır.

3) Yaratılacak katma değer :
Dikkat edilmesi gereken projenin ekonomiye olan sayılabilir katkısıdır. Proje gerçekleşirse, istihdam artışı, faydalanacak kişilerin sayısı, ekonomiye katacağı değer, vergi gelirlerinin artması, karlılığın artması beklenmektedir. Örnek olarak bir binayı ya da mobilyayı daha iyi tasarlamış olabilirsiniz. Tasarım çok görecelidir. Bu yüzden insanların gözlerine hitap edebilir ancak istihdam, karlılık arttırmıyorsa, ayrı bir kullanım kolaylığı sunmuyorsa sadece göze hitap ediyorsa katma değeri düşük olabilir.

4) Sosyal ve çevreye katkısı :
Burada düşünmeniz gereken projenin insanlara, topluluklara, dezavantajlı gruplara veya doğaya olan katkısıdır. Projeniz birilerinin hayatını daha iyi yapıyor mu? Bunu nasıl başaracak? Çevre daha temiz mi olacak? Engelliler daha kolay mı yaşayacak? Kullananlar daha mutlu mu olacak? Hava kirliliği azalacak mı? Bunun gibi sorulara cevap vermeniz önemlidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir