İş Koçu ve İş Geliştirme Mentoru

Taylan Demirkaya Kimdir?

1994 yılında TED Ankara Kolejini bitirdi. 1999 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra üniversiteden arkadaşıyla birlikte bilişim üzerine bir şirket kurdu. Şirkete ortak olduğu 2000-2002 döneminde, web projelerinin yönetimi, yeni projelere finansman bulunması için iş planı hazırlanması ve iş süreçlerinin takip edilmesi konularıyla ilgilendi.

2003 yılında göreve başladığı İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde; Uygulamalı Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi, Marka Yönetimi, Kişisel Satış Pazarlama, Tasarımcılar İçin Pazar Araştırması ve Mali Analiz gibi dersler verdi. 2014 Yılında kendi hazırladığı içerik ile açılan girişimcilik dersi 24 öğrenciden 2017 yılında 400 öğrenciye ulaştı. Dersi bitiren öğrencilerin %10’u yenilikçi girişimleri ya kurdular ya da yeni girişimlerde çalışmaya başladılar.  İzmir Ekonomi Üniversite’sinin TÜSİAD’ın Bu Gençlikte İş Var yarışmasında arda arda 3 kez en çok proje gönderen üniversite olarak girişimcilik bayrağını almasında önemli katkılar sağladı.

2004 yılından itibaren, hem EKOSEM’de (İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) hem de 60 den fazla kuruma 10.000 saattin üzerinde Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri, Yaratıcı Satış, Müşteri İlişkileri Yönetimi konularında eğitimler verdi. (Eğitim verdiği kurumlardan bazıları; İzmirgaz, Turkcell, Lykia World ve Crowne Plaza, Termodinamik, Coldwellbanker, Remax, Century 21)

2010 yılında Embryonix – Girişimci Geliştirme ve Yatırımcı Bulma Merkezi’nin müdürü olan Demirkaya, görevde bulunduğu süre içerisinde 8 önemli projenin kuluçkadan çıkmasını sağlamış, bununla birlikte internet üzerinden 300.000 seferden fazla yüklenen “Kendi İşini Kurma Rehberi” kitabının ilk bölümünün yazarlığını yapmıştır. 2012 yılı Haziran ayında Türkiye’de ilk defa 24 yazarın ve uzmanın bir araya gelerek oluşturdukları “Girişimciliğin Altın Kuralları” kitabının hem proje yürütücülüğünü hem de ‘’Girişimci Zihin Yapısı’’ bölümünün yazarlığını yapmıştır. Kitap bu yıla kadar 30 yazara çıkmış ve 9. baskısını yapmıştır.

Mentorluk yaptığı yenilikçi girişimlerin özellikle doğru müşteriyi bulması, en düşük kaynak ile etkili bir şekilde doğru pazara ulaşarak sağlıklı büyümesini sağlayan Demirkaya, bu şekilde 60’dan fazla kurum 200’den fazla girişime mentorluk yapmıştır.

Demirkaya, halen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve aynı zamanda da Embryonix Girişim Hızlandırma Merkezi Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte 2013 yılından beri Taylan Demirkaya İş Koçluğu girişimi ile hem KOBİ ve sanayi firmalarına iş geliştirme mentorluğu yapmakta hem de 2 yeni girişimin ortağı olarak Danışma Kurulunda yer almaktadır.