İş Koçluğu Nedir?

Kurumunuzun içinde bulunduğu bir krizi ya da dar boğazı aşmak istiyorsunuz… Kafanızda neler yapılabileceğine dair şeyler var ancak bunları uygulama aşamasına getirmekte zorlanıyorsunuz… Yaptıklarınızın hedeflerinize hizmet edip etmediğini konusunda soru işaretleriniz var… Doğru kararlar almak için desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz…

İşte tam bu noktada İş Koçluğu sizin için çözüm olabilir. Birlikte sorunları tespit edip, koyduğumuz hedefleri, belli bir dönemi kapsayan çalışmalarla gerçekleştireceğiz. Bu dönem kapsamında haftalık olarak yapılan düzenli görüşmelerle bütün planlamanın ve alınacak aksiyonların nasıl olacağını belirleyeceğiz. Bu sayede işlerliği ispatlanmış metotlar ile işinizi hem geliştirecek hem de zamanızı daha etkili kullanmış olacaksınız.